Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetpagina’s van Sint op zijn Best besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de internetpagina wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze internetpagina wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site Sint op zijn Best of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Sint op zijn Best internetpagina te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Sint op zijn Best internetpagina verkregen is.

Auteursrechten / Copyright:
Mocht u informatie, afbeeldingen, etc. op deze website aantreffen waarvan u eigenaar bent, mailt u dan naar info@sintopzijnbest.nl om de informatie te laten verwijderen.

Niets van deze website (tekst en afbeeldingen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf toestemming te hebben gehad van Sint op zijn Best.

Voor vragen over het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: info@sintopzijnbest.nl of bel 06-24999106.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, via bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres.

Laatste nieuws

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het nieuws over Sint en Piet?

Volg dan de Sint op Facebook!

 
reserveren-piet

Contact

contact piet
Heeft u vragen of wilt u informatie?

Bel of mail gerust! Wij vertellen graag over onze shows!